Lịch khai giảng hè 2019 dành cho các lớp dành cho trẻ em và các em học sinh lớp 9 và cấp 3.

Cách diễn tả các hoạt động hàng ngày trong tiếng Anh
Để diễn tả việc dọn giường sau khi ngủ dậy, bạn dùng cụm từ "make my bed".


Theo 7 ESL

Mã kiểm tra: