Lịch khai giảng hè 2019 dành cho các lớp dành cho trẻ em và các em học sinh lớp 9 và cấp 3.

Bồi Dưỡng Kỹ năng mềm trong dạy học tiếng anh
Đối tượng : Sinh viên ngành Anh Ngữ, giáo viên tiếng Anh có nhu cầu.

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG MỀM TRONG DẠY HỌC TIẾNG ANH

Thời gian: Vào lúc 8 giờ, ngày 09/06/2019, tại Catec Phường 5

Đối tượng: Sinh viên ngành Anh Ngữ, giáo viên tiếng Anh có nhu cầu.

Mã kiểm tra: